Regulamin sklepu internetowego www.gotowewnetrza.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.gotowewnetrza.pl prowadzony jest przez Gotowe Wnętrza Anna Kuna z siedzibą w Lublinie (20-828) przy ul. Opolan 54/1, NIP: 7122853032, REGON: 364378140 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zwana dalej Gotowe Wnętrza Anna Kuna.
 2. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu www.gotowewnetrza.pl, określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa i obowiązki sklepu i klienta oraz zasady postępowania w przypadku reklamacji.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.gotowewnetrza.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.gotowewnetrza.pl jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia

II. Definicje

 1. Sprzedawca – Gotowe Wnętrza Anna Kuna z siedzibą w Lublinie (20-828) przy ul. Opolan 54/1, NIP: 7122853032, REGON: 364378140 prowadzący www.gotowewnetrza.pl
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna i prawna korzystająca z serwisu www.gotowewnetrza.pl
 6. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Zamówienie – każda oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży
 8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

III. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.gotowewnetrza.pl, świadczy usługę „Newsletter” oraz umożliwia prowadzenie Konta w sklepie internetowym.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego www.gotowewnetrza.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 4. Zamówienia można składać zarówno dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku zakupów bez rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.
 5. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail oraz hasło.
 6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

IV. Warunki świadczenia usług elektronicznych

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym www.gotowewnetrza.pl zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili złożenia Zamówienia lub zaprzestania jego składania przez Kupującego.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. W celu rezygnacji z usługi „Newsletter” należy wysłać e-mail z konta pocztowego, dla którego usługa była świadczona na adres kontakt@gotowewnetrza.pl.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. Warunki sprzedaży

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy opisany jest na karcie produktu.
 4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Użytkownika będącego konsumentem (czyli przyjęcia oferty gotowewnetrza.pl) lub w terminie do 14 dni od wpłacenia zaliczki przez Użytkownika nie będącego konsumentem. Zamówienia płatne przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego. Zamówienia dokonywane w systemie ratalnym realizowane są w chwili przydzielenia kredytu.
 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień wieloproduktowych w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 8. Zakupiony towar jest wysyłany na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

VI. Sposoby płatności

 1. Za zakupy w Sklepie Internetowym www.gotowewnetrza.pl można zapłacić w następujący sposób:
  – przelewem na rachunek bankowy: 48 2490 0005 0000 4500 2939 3909 (Alior Bank), Gotowe Wnętrza Anna Kuna, ul. Opolan 54/1, 20-828 Lublin
  – przy odbiorze, czyli za pobraniem
  – za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
  Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy zamówienie realizowane jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 zamówienie realizowane jest po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Przelewy24.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 6. Konsumenci nie są zobowiązani do dokonywania przedpłat oraz wpłaty zaliczki przy wyborze płatności za pobraniem.

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia określony jest na karcie produktu. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w określonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego proponując nowy termin realizacji. Do Kupującego należy wybór akceptacji nowego terminu lub odstąpienie od umowy.
 3. Zakupione w Sklepie Internetowym www.gotowewnetrza.pl Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Koszty dostawy Produktu nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Kupującego.

VIII. Reklamacje

 1. Kupującym przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każdy zakupiony w Sklepie Internetowym www.gotowewnetrza.pl produkt objęty jest gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno ale nie jest to wymóg konieczny do rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie druku reklamacji zawierającym: imię i nazwisko, numer zamówienia, opis niezgodności towaru z umową oraz datę zakupu (ułatwi to sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji).
 3. Reklamacje można składać drogą e-mail na adres: reklamacje@gotowewnetrza.pl. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub w inny podany przez Kupującego sposób.
 4. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie e-mail na adres reklamacje@gotowewnetrza.pl. Prosimy o załączenie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Sprzedawca poinformuje w e-mailu zwrotnym na jaki adres ma się odbyć zwrot.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
  – świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  – w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  – dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  – umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

XI. Cookies

 1. Sklep Internetowy www.gotowewnetrza.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym www.gotowewnetrza.pl. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu i wzorów dokumentów jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin i wzory zaakceptowane przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami Java i Fash, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pikseli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego www.gotowewnetrza.pl należy je wszystkie wyłączyć.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Dokumenty do pobrania: